header image

Közalapítvány

Sok szeretettel köszöntöm az Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány honlapján!

 

Az Audi Hungaria Iskola Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány küldetése, hogy a győri Audi Hungaria Általános Művelődési Központ fenntartójaként a régió számára színvonalas, német-magyar nyelvű nevelést és oktatást, valamint interkulturális találkozóhelyet biztosítson a gyermekeknek, tanulóknak, tanároknak. A Közalapítvány által fenntartott intézmény a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja tagintézményeként és tagozataként jött létre, majd 2012. augusztus 1. óta AUDI Hungaria Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium néven önálló köznevelési intézményként, 2016. szeptember 1. óta pedig Audi Hungaria Általános Művelődési Központ néven működik. 

Az AHIM Közalapítvány célkitűzése, hogy a következők vállalásával hozzájáruljon a magas színvonalú, interkulturális kapcsolatok fejlesztéséhez:

 

  • Ellátja az Audi Hungaria Általános Művelődési Központ fenntartói feladatait.
  • Közreműködik a Magyarországon élő német nemzetiség nevelésével és oktatásával, kulturális életével kapcsolatos állami és önkormányzati feladatok ellátásában.
  • Részt vállal a Magyarország és Németország Kormánya között létrejött, a 301/2011. (XII. 23.) Korm. rendelettel kihirdetett egyezmény megvalósításában, a magyar közoktatási intézményektől eltérő szerkezetű, baden-württembergi, illetve a Külföldi Oktatásért Felelős Szövetségi és Tartományi Bizottság által engedélyezett tanterv szerint működő német nyelvű, külföldi iskolának minősülő 1-12. évfolyamos általános iskola és gimnázium fenntartásával.A Közalapítvány a köznevelés terén elsősorban a magyarországi német nemzetiség 3-19. éves korosztálya számára a nemzetiségi nevelést, oktatást (óvoda, általános iskola, gimnázium, kollégiumi ellátás), továbbá érettségire épülő szakképzést biztosít, figyelemmel a helyi önkormányzatokról, a nemzeti köznevelésről, valamint a nemzetiségek jogairól szóló mindenkor hatályos törvényi rendelkezésekre.
  • Átvállalja a 2013. évi LXIII. törvény hatálya alá tartozó – a szabad költözködés és munkavállalás jogával élő - német anyanyelvű állampolgárokkal kapcsolatos, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 92. § (3) bekezdése szerinti állami kötelezettségeket.
  • Közművelődési tevékenység ellátása a közművelődésről szóló mindenkor hatályos törvény alapján
  • Pedagógiai-szakmai szolgáltatás végzése 
  • Továbbképzések, átképzések, nyelvvizsgáztatás végzése. (A mindenkor hatályos nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint az idegen nyelvtudást igazoló, államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló hatályos jogszabályok alapján).

 

Az óvodával és iskolával kapcsolatos további információkért kérem tekintse meg honlapunkat.

 


 

                                                                              Üdvözlettel: 

Schubert Olívia 

A Közalapítvány Kuratóriumának elnökhelyettese

 

 

A Közalapítvány dokumentumai