header image

Audi Hungaria Iskola

Az AUDI Hungaria Iskola 2010 szeptemberében kezdte meg működését a bajai Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja tagintézményeként. A győri szervezeti egység bázisán alapított önálló intézmény 2012. augusztus 1. napjától AUDI Hungaria Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium elnevezéssel, 2016. szeptember 1-től pedig Audi Hungaria Általános Művelődési Központ névvel működik tovább.
2013-ban az AUDI Hungaria Iskola egyike lett a világszerte megtalálható 143 Németország által elismert német külföldi iskolának, mely lehetőséget biztosít arra, hogy a magyar és német gyerekek magyar-német oktatási koncepció alapján tanuljanak együtt.
A német diákok tanterve a Baden-Württemberg tartományban és a Németországban érvényes képzési követelményrendszerhez igazodik. Ez, valamint az iskolában megszerezhető, mindkét országban elismert bizonyítvány segíti elő, hogy a német tanulók hazájukba visszatérve tanulmányaikat zökkenőmentesen folytathassák. A magyar diákok kétnyelvű oktatásban részesülnek, tantervüket a hazai nemzetiségi tanterv alapján állították össze, melynek keretében a német nyelv oktatása már első osztálytól magasabb óraszámban történik. A 2014 szeptemberében bevezetett új oktatási koncepció keretein belül a magyar és a német tanulók már az első osztálytól kezdve közös osztályokban tanulnak, mely nagyban hozzájárul a német nyelv és az interkulturális szemlélet minél korábban történő elsajátításához. Az iskolában tanuló magyar anyanyelvű diákok számára lehetőség nyílik a fő célként megfogalmazott német érettségi mellett a magyar érettségi megszerzésére is.
Az iskolát jelenleg 509 tanuló látogatja, az intézményhez kapcsolódó óvodában pedig 50 kisgyermek nevelése zajlik.
A következő években az intézmény jelenleg 25 000 négyzetméteres területe egy modern, 650 tanuló 25 osztályban történő oktatására alkalmas létesítménnyé bővül, jól felszerelt oktatási és szaktantermekkel, saját konyhával és étteremmel, tornacsarnokkal, valamint tágas és rendezett zöldterülettel.

Az Audi Hungaria Általános Művelődési Központ általános iskolai intézményegysége a 2018/19-es tanévre várja a leendő első osztályosok jelentkezését. Az iskolába történő jelentkezésre 2017. december 8-ig van lehetőség a jelentkezési lap leadásával.

Az iskolával kapcsolatban további információkat a következő elérhetőségen talál: 

Audi Hungaria ÁMK weboldala